Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf
Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf
Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf
Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf
Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf
Tomato Snail Keepsake Trinket Container Box - Omega Mart - Meow Wolf

Tomato Snail

$24.99

Out of stock

Description

A Plenty Valley tomato snail.

Collectible trinket/keepsake container. Don’t eat me!